Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia indywidualna realizowana jest w nurcie psychodynamicznym.

Psychoterapia psychodynamiczna rozumiana jest jako proces leczenia polegający na tworzeniu bliskiej relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą opartej na zaufaniu w czasie której pacjent stopniowo pogłębia rozumienie własnego życia psychicznego.

W czasie terapii pacjent konfrontuję się z tym co można nazwać jego życiem psychicznym a tym, co urzeczywistnia się w świecie realnym. Zaczyna rozumieć relacje pomiędzy swoim zachowaniem historią swojego życia a aktualnym funkcjonowaniem.

Dowiedz się więcej


Terapia systemowa

Terapia systemowa nazywana jest terapią rodzinną lub interakcyjną, gdyż skupia się nad relacjami pomiędzy członkami rodziny. Ten model terapii wychodzi z założenia, że całość jest czymś więcej niż tylko sumą części. W praktyce oznacza to, że rodzina jest traktowana jako nowy byt, system, w którym każdy z jej członków wpływa na pozostałych. Zmiana w jednym elemencie tego systemu pociąga za sobą zmianę w całym systemie.

Terapeuta zajmuje się tymi aspektami, które szczególnie utrudniają dobre funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Problemy jednego z członków rodzinny wpływają na funkcjonowanie innych członków. Praca z całą rodzinną pozwala znaleźć siły będące w rodzinnie w celu wykorzystania ich w pomoc osobie z problemem.

Dowiedz się więcej

Terapia młodzieży

Dawniej terapię pacjentów nastoletnich łączono z terapią dzieci, do tej pory często można spotkać określenie – terapia dzieci i młodzieży.

Praca terapeutyczna z młodzieżą różni się zarówno od pracy z dzieckiem jak i pracy z osobą dorosłą.

Okres adolescencji stanowi ważny etap życia, przejście z bycia dzieckiem na stanie się osobą dorosłą. Zmiany w tym okresie wpływają zarówno na życie psychiczne, relacje z rówieśnikami, rodzicami. W niektórych przypadkach trudom tego okresu towarzyszą objawy psychopatologiczne. Najbardziej charakterystycznymi zaburzeniami występującymi u nastolatków są:

Dowiedz się więcej
Prywatny Gabinet "Karol Sobolewski - Psychoterapia Warszawa - Centrum" oferuje konsultacje psychologiczne oraz pomoc psychoterapeutyczną dla dorosłych, młodzieży i ich rodzin. Najczęściej zgłaszane problemy to: depresja, zaburzenia lękowe, odczuwanie trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania.

Karol Sobolewski